top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

swing over ocean

Openess

Our Vision

​Aby wyeliminować wszelkie formy przemocy domowej, tworząc społeczeństwo, w którym nie jest to tolerowane, a rodziny mogą żyć bezpiecznie.

Our Mission

Aby umożliwić ludziom uwolnienie się od przemocy domowej
 
Naszym nadrzędnym
celem jest złagodzenie fizycznego i psychicznego cierpienia osób, które doświadczają lub doświadczyły przemocy domowej oraz uczynienie z niej sprawy każdego, poprzez interwencje, zapobieganie, edukację i świadomość społeczną.

Our Objectives

  • Zapewnienie bezpiecznych i wspierających przestrzeni oraz tymczasowego zakwaterowania dla kobiet i dzieci, które doświadczyły lub doświadczają przemocy domowej.

  • Świadczenie usług wsparcia społecznego dla osób, które doświadczyły przemocy domowej.

  • Promowanie edukacji społeczeństwa i osób współpracujących z przedsiębiorstwami publicznymi, prywatnymi, wolontariackimi, społecznymi i społecznymi w kwestiach związanych z przemocą domową, w tym jej naturą, wpływem i przyczynami.

bottom of page