top of page

TDAS przyznało nowe fundusze na walkę z bezdomnością kobiet

Organizacja charytatywna Trafford przyznała fundusze Tampon Tax na walkę z bezdomnością kobiet

 

Trafford Domestic Abuse Services (TDAS), lokalna organizacja charytatywna, która pomaga osobom cierpiącym z powodu przemocy domowej, otrzymała 29 579 funtów z programu grantów Homeless Link's Ending Women's Homelessness, finansowanego przez rządowy Fundusz Podatkowy Tampon.

 

TDAS jest jedną z 29 organizacji charytatywnych w Anglii, pracujących z kobietami, które są bezdomne lub zagrożone bezdomnością, aby otrzymać grant. Prawie 200 organizacji złożyło wniosek o część z puli 1,85 miliona funtów.

 

Bezdomność kobiet jest poważnym problemem krajowym, ponieważ wiele kobiet doświadczyło przemocy i nadużyć, przyczyniając się do ich bezdomności. Każdej nocy na naszych ulicach śpi ponad 640 kobiet, a kolejne tysiące nie mają dostępu do bezpiecznego lub odpowiedniego domu.

 

Program grantów Homeless Link ma na celu pomoc w walce z bezdomnością kobiet poprzez budowanie zdolności do świadczenia usług związanych z płcią i traumą oraz rozwijanie partnerstw między bezdomnością a wyspecjalizowanymi organizacjami charytatywnymi sektora kobiet.

 

TDAS wykorzysta dotację, aby zapewnić świadomą traumę usługę Move-on Domestic Abuse Service.  Ta usługa zapewni fachowe porady dla kobiet przebywających w schroniskach, tymczasowych i wspieranych mieszkaniach oraz tych zagrożonych bezdomnością lub śpiących na ulicy. Oprócz wspierania kobiet, które osiedliły się w społeczności, aby utrzymać swój najem, bądź bezpieczny; zapobieganie bezdomności.

Powiedziała Samantha Fisher, dyrektor generalny TDAS

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że otrzymaliśmy tę dotację. Widzimy, że coraz więcej kobiet i dzieci potrzebuje wsparcia, aby zapobiec bezdomności.  To finansowanie umożliwi nam szybsze dotarcie do nich, oferując im interwencje, których potrzebują, aby uwolnić się od przemocy domowej i zapobiegać bezdomności”.

Stypendystki zostały wybrane przez międzysektorowy, złożony z kobiet panel, obejmujący kobiety z żywym doświadczeniem bezdomności.

 

Zastępca Dyrektora ds. Praktyk i Partnerstw Homeless Link, Tasmin Maitland, skomentował:

„Bezdomność kobiet to narastający kryzys. Mimo to kobiety bezdomne lub zagrożone bezdomnością są jedną z najbardziej marginalizowanych grup w naszym społeczeństwie, a specjalistycznego wsparcia, którego potrzebują, często brakuje lub nie ma go wcale.

 

„Cieszymy się, że możemy przyznać TDAS grant, który będzie miał realny wpływ na wsparcie, jakie otrzymują kobiety doświadczające bezdomności na Trafford, i ostatecznie przyczyni się do trwałego zakończenia bezdomności kobiet”.

bottom of page