top of page

Search Results

Znaleziono 73 elementy dla „”

 • Events | tdas

  To stay updated on our events, please follow us on social media. Have an event in mind that isn’t listed? Contact our fundraising team – fundraising@tdas.org.uk Current Events The below events are being organised by supporters of TDAS to raise vital funds. Shake Your Shadow! Friday 1 November | 7pm till Late | Bowdon Rooms, Altrincham Glolife Events are hosting a spectacular Halloween-themed event at the Bowdon Rooms in Altrincham in aid of TDAS. Fancy dress is optional, so feel free to dress up on the night and get into the spooky spirit. Join us for an enjoyable evening with resident DJ Mark Peters playing Hip Hop and RnB music until late. Award-winning Herb & Spice will be serving canapes. BOOK Challenge Events You can raise money for TDAS by signing up for one of the challenges listed below, take your pick! Altrincham 10k 1st September 2024 Media City Events (Various Dates) London Landmarks Half Marathon 6th April 2025 Cheshire Half Marathon 8th September 2024 Chester Marathon 6th October 2024 Heaton Park Events (Various Dates) Tough Mudder Events (Various Dates) Manchester Marathon 27th April 2025

 • ADViSE Program | tdas

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Formularz skierowania Prowadzimy program ADViSE (ocenianie przemocy domowej i nadużyć w środowisku zdrowia seksualnego), szkolenie, wsparcie i program skierowań w klinice zdrowia seksualnego w zakresie przemocy domowej i nadużyć (DVA). ADViSE zapewnia, że lekarze zajmujący się zdrowiem seksualnym mogą skutecznie reagować na przemoc domową i nadużycia, a pacjentom dostępne jest specjalistyczne wsparcie. Program zapewnia dwóch wyspecjalizowanych członków personelu, Adwokata Edukatora (pracownika DVA) i kierownika klinicznego (lekarza zdrowia seksualnego), którzy wspólnie pracują nad szkoleniem praktyk dotyczących DVA. AE ma siedzibę w Trafford Domestic Abuse Services i zapewnia specjalistyczne wsparcie i usługi rzecznicze dla pacjentów doświadczających przemocy. Adres e-mail do skierowania i zapytania - England.advisegm@nhs.net Możesz skontaktować się z naszą linią wsparcia lub skontaktować się z naszym adwokatem edukatorem – Malaika Baldwin – 07518776433 Informacje o usuwaniu historii przeglądarki https://www.womensaid.org.uk/cover-your-tracks-online/ ​ ​ ​

 • TRAFFORD CHILDREN & YOUNG PEOPLE | tdas | Trafford Domestic Abuse Services

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej TDAS oferuje zarówno usługi wsparcia interwencyjnego, jak i usługi profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które padły ofiarą przemocy domowej lub są nią zagrożone. Oferujemy szereg usług, które wspierają dzieci i młodzież, które były narażone na przemoc domową lub są we własnym niezdrowym związku. My zapewniać programy edukacyjne zapobiegające wchodzeniu dzieci i młodzieży w agresywne związki. Zapewniamy również dostosowane do potrzeb wsparcie dla dzieci i młodzieży mieszkających w naszym zakwaterowaniu. ​ TDAS mieć zarówno indywidualne, jak i grupowe programy, które: oferować wsparcie emocjonalne i edukację na temat przemocy domowej i jej skutków. ​ RSpace © i Speak Out Speak Now © to programy TDAS napisane przez specjalistów ds. przemocy domowej w porozumieniu z dziećmi i młodzieżą. Indywidualne wsparcie Prowadzimy indywidualne sesje wsparcia emocjonalnego dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą domową. Dla dzieci możemy zapewnić minimum 8 sesji w wieku od 5 do 18 lat, którzy doświadczyli przemocy domowej lub byli we własnym związku, w którym były przemocą. ​ Indywidualne wsparcie jest dostępne dla dzieci i rodziny, które mieszkają, pracują lub uczęszczają do szkoły na Trafford. Sesje odbywają się w szkole, w miejscach publicznych lub w biurze TDAS (po szkole). Zapewniamy wsparcie w zakresie: ​ Przemoc w rodzinie Dobre samopoczucie emocjonalne Zdrowe relacje Rodzina Zmartwienia Planowanie bezpieczeństwa Rprzestrzeń © R'SPACE© to siedmiotygodniowy program wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży, które przeżyły przemoc domową. Nasz program R'SPACE© jest dostępny dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat, które mieszkają lub chodzą do szkoły na Trafford. Grupy są podzielone na kilka kategorii wiekowych; 5-7, 8-11 i 12-14 i co tydzień zgłębia różne tematy. Przemoc domowa może być dla dzieci i młodzieży doświadczeniem izolującym, a R'SPACE © oferuje bezpieczne miejsce do odkrywania ich uczuć, uczenia się strategii radzenia sobie na przyszłość i poznania innych młodych ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia. ​​ Tematy poruszane w programie to: ​ uczucia Rodzina i związki Poczucie własnej wartości Zmartwienia Nadzieje i życzenia Gniew Planowanie bezpieczeństwa ​ ​ Grupy R'SPACE odbywają się w różnych miejscach na terenie gminy. Zostaniesz dodany do grupy znajdującej się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. WARSZTATY DRAMATYCZNE ZE SZKOLENIEM NAUCZYCIELI Nawiązaliśmy współpracę z lokalną grupą teatralną, aby zapewnić przedstawienie dramatu poświęconego przemocy domowej do roku 9, 10 i 11 uczniów w Trafford Secondary Schools. Przed przedstawieniem teatralnym TDAS zapewnia szkolenie dla personelu szkolnego, aby pomóc im rozpoznać młodych ludzi zagrożonych przemocą domową, nadużyciami w relacjach z nastolatkami i jak odpowiednio reagować. Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją przedstawienia teatralnego i instruktażu szkoleniowego dla swojej szkoły lub grupy społecznej, wypełnij formularz rezerwacji i wyślij e-mail na adres amy.moss@tdas.org.uk WSPARCIE DZIECI W Schronisku TDAS Nasz zespół dzieci i pracowników rodzinnych oferuje wsparcie emocjonalne, praktyczne i w zakresie przesiedlenia wszystkim naszym rodzinom mieszkającym w naszym schronisku. Przyjmują rodziny, zapewniają zabawy i sesje rodzinne, zapewniają indywidualne wsparcie dla dzieci oraz zapewniają programy dla rodziców i grup. Dzieci i młodzież pracownicy pomagają rodzinom pozyskiwać miejsca w szkołach i przedszkolach i przenosić się do nowej społeczności. W okresie letnim i półroczu nasz zespół pracowników planuje wiele zabawnych wycieczek i zajęć! Rodziny mają również możliwość dostępu do cotygodniowych sesji arteterapii WARSZTATY DRAMATYCZNE ZE SZKOLENIEM NAUCZYCIELI Nawiązaliśmy współpracę z lokalną grupą teatralną, aby zapewnić przedstawienie dramatu poświęconego przemocy domowej do roku 9, 10 i 11 uczniów w Trafford Secondary Schools. Przed przedstawieniem teatralnym TDAS zapewnia szkolenie dla personelu szkolnego, aby pomóc im rozpoznać młodych ludzi zagrożonych przemocą domową, nadużyciami w relacjach z nastolatkami i jak odpowiednio reagować. Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją przedstawienia teatralnego i instruktażu szkoleniowego dla swojej szkoły lub grupy społecznej, wypełnij formularz rezerwacji i wyślij e-mail na adres amy.moss@tdas.org.uk WARSZTATY DRAMATYCZNE ZE SZKOLENIEM NAUCZYCIELI Nawiązaliśmy współpracę z lokalną grupą teatralną, aby zapewnić przedstawienie dramatu poświęconego przemocy domowej do roku 9, 10 i 11 uczniów w Trafford Secondary Schools. Przed przedstawieniem teatralnym TDAS zapewnia szkolenie dla personelu szkolnego, aby pomóc im rozpoznać młodych ludzi zagrożonych przemocą domową, nadużyciami w relacjach z nastolatkami i jak odpowiednio reagować. Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją przedstawienia teatralnego i instruktażu szkoleniowego dla swojej szkoły lub grupy społecznej, wypełnij formularz rezerwacji i wyślij e-mail na adres amy.moss@tdas.org.uk Skontaktuj się z nami Formularz skierowania Leaflets Co to jest przemoc domowa? Rspacja Usługi TDAS dla CYP Co to jest schronienie? Wsparcie jeden do jednego Wsparcie schronienia

 • Housing IDVA Salford | tdas

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Formularz zgłoszeniowy Stanowisko: IDVA (Niezależny doradca ds. przemocy domowej) Wynagrodzenie: 24 012 £ - 26 511 £ *(W zależności od kwalifikacji i doświadczenia) Korzyści: Hojny pakiet obejmujący 33 dni urlopu w roku, w tym dni ustawowo wolne od pracy (FTE), dodatkowe urlopy za długi staż pracy, Pracowniczy program emerytalny z 3% składką pracodawcy (po 3 miesiącach zatrudnienia), Program Cycle2work, Świadczenie na życie, 365 dni a roczny Program Pomocy dla Pracowników Lokalizacja: Manchester Data zamknięcia: Niedziela 16 stycznia 2022 Data wywiadu: Czwartek 20 stycznia 2022 r. (Jeśli nie możesz podać terminu, poinformuj nas o tym podczas składania wniosku.) Data rozpoczęcia: jak najszybciej Godziny: 37 godzin tygodniowo Data zakończenia umowy: 31 marca 2023 (możliwość przedłużenia w zależności od dofinansowania) Tło TDAS jest niezależną organizacją wolontariacką, która jest stowarzyszona z Women's Aid Federation England. TDAS i działa od czerwca 1990 roku. TDAS jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowaną organizacją charytatywną. TDAS jest jedyną specjalistyczną agencją na Trafford, która świadczy usługi interwencyjne i profilaktyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które doświadczają lub doświadczyły przemocy domowej. Cel roli Aby odgrywać integralną i aktywną rolę w społeczności IDVA i zespole wsparcia. Będziesz pracować jako część wykwalifikowanego, multidyscyplinarnego zespołu pracowników i musisz być przystępny i wysoce zmotywowany we wspieraniu i zachęcaniu osób doświadczających przemocy/nadużyć w rodzinie do dokonywania świadomych wyborów w celu określenia własnej przyszłości. Zapewnisz świadczenie usług wsparcia i rzecznictwa użytkownikom usług, którzy doświadczają lub doświadczyli przemocy domowej. Oszacowanie ryzyka, w jakim znajduje się usługobiorca i dostarczenie usługi odpowiedniej do poziomu ryzyka. Główne obowiązki Zapewnij skoncentrowaną na osobie, pomoc dorosłym korzystającym z usługi IDVA. Może to odbywać się osobiście, telefonicznie lub w inny sposób cyfrowy Współpraca z agencjami MARAC w celu promowania oferty usług TDAS i zachęcania do polecania/samodzielnego polecania. Decydowania o najwłaściwszym sposobie oferowania wsparcia użytkownikom usług zgodnie z polityką MARAC i w ramach dostępnych zasobów Aby ocenić ryzyko, z jakim korzysta usługobiorca, skorzystaj z Listy kontrolnej wskaźnika ryzyka SafeLives DASH i upewnij się, że świadczenie usługi IDVA jest odpowiednie do tego poziomu ryzyka, a także powiadamiaj Starszego IDVA o wszelkich zidentyfikowanych zagrożeniach. Weź udział w wieloagencyjnej konferencji oceny ryzyka: polecaj klientów, bierz udział w spotkaniach i bierz udział w spotkaniach oraz kontynuuj działania uzgodnione w MARAC Aby ubiegać się o to stanowisko, konieczne jest posiadanie akredytacji Safelives IDVA lub równoważnej. Musisz także mieć co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dorosłymi w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzę i zrozumienie skutków przemocy domowej na dorosłych, dzieci i młodzież. Musisz być w stanie ocenić ryzyko, zaplanować wsparcie i świadczyć usługi. Niezbędne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat ochrony i ochrony dzieci. Ten post podlega rozszerzonemu DBS. Pod uwagę będą brani kandydaci z minimalnymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Ze względu na wymagania stanowiska prosimy o składanie wniosków wyłącznie dla kobiet. Prosimy nie wysyłać CV, ponieważ nie będą one przetwarzane. Żadnych agencji proszę. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem admin@tdas.org.uk Tel: 0161 872 7368 ​ ABY ZGŁOSIĆ APLIKACJĘ, WYPEŁNIJ PONIŻEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WYŚLIJ NA ADMIN@TDAS.ORG.UK ​ ​ Formularz zgłoszeniowy Opis pracy

 • Male DAA | tdas

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Formularz zgłoszeniowy Stanowisko: Asystent pracownika wsparcia Wynagrodzenie: 22 000 £ FTE (11,43 £ za godzinę) Lokalizacja: Manchester Godziny pracy: 24 godziny w tygodniu przez 4 dni Kontrakt: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia Korzyści: Hojny pakiet obejmujący 33 dni urlopu w roku, w tym dni ustawowo wolne od pracy (FTE), dodatkowe urlopy za długi staż pracy, Pracowniczy program emerytalny z 3% składką pracodawcy (po 3 miesiącach zatrudnienia), Program Cycle2work, Świadczenie na życie, 365 dni a roczny Program Pomocy dla Pracowników Data zamknięcia: poniedziałek 2 sierpnia 2021 Data wywiadu: Środa 11 sierpnia 2021* *(Prosimy o poinformowanie nas podczas składania formularza zgłoszeniowego, jeśli nie możesz podać tej daty.) Tło TDAS jest niezależną organizacją wolontariacką, która jest stowarzyszona z Women's Aid Federation England. TDAS i działa od czerwca 1990 roku. TDAS jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowaną organizacją charytatywną. TDAS jest jedyną specjalistyczną agencją na Trafford, która świadczy usługi dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które doświadczają lub doświadczyły przemocy domowej. Cel roli Rola Asystenta Pracownika Wsparcia z TDAS jest inspirująca i kluczem do osiągnięcia pomyślnych wyników dla odbiorców usług. Jako zmotywowany i dynamiczny asystent pomocniczy będziesz odpowiedzialny za pomoc w dostarczaniu wysokiej jakości programu wsparcia dla rodzin, który promuje wsparcie skoncentrowane na osobie. Zaspokoisz potrzeby użytkowników usług w zakresie wsparcia, umożliwisz im dokonywanie pozytywnych wyborów życiowych i ostatecznie umożliwisz im prowadzenie bardziej zrównoważonego stylu życia. Będziesz także wykonywać codzienne czynności, w tym zadania administracyjne oraz obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, aby wesprzeć pomyślne działanie zapewnianego zakwaterowania. Główne obowiązki • Aby działać jako Asystent Pracownika Wsparcia i być częścią Zespołu Wsparcia, który zapewnia informacje, porady i wsparcie dorosłym, dzieciom, młodzieży i agencjom, które kontaktują się i uzyskują dostęp do wszystkich usług TDAS; • Wspieranie doradców ds. przemocy domowej w zakresie przydzielonego im obciążenia sprawami, w tym aktualizowanie planów działań i wsparcia • Nawiązywanie kontaktów i współpraca ze wszystkimi odpowiednimi agencjami w zakresie emocjonalnych, rozwojowych i praktycznych potrzeb dorosłych, dzieci i młodzieży, dla których TDAS świadczy usługi • Oferowanie stałego praktycznego i emocjonalnego wsparcia wszystkim użytkownikom usług Aby aplikować na to stanowisko należy posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z odbiorcami usług w środowisku wspieranym i umożliwiającym poznanie i zrozumienie skutków i wpływu przemocy domowej na dorośli ludzie, dzieci i młodzież, w tym wszystkie odpowiednie przepisy i doświadczenie w pracy z osobami w sytuacji kryzysowej, wykazujące silne zarządzanie kryzysowe, umiejętności i umiejętność radzenia sobie pod presją. Niezbędne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat ochrony i ochrony dzieci. Ten post podlega ulepszonej DBS W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Jade Powell lub Olivia Jay admin@tdas.org.uk Tel: 0161 872 7368 ABY ZGŁOSIĆ APLIKACJĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WYŚLIJ GO NA ADMIN@TDAS.ORG.UK Formularz zgłoszeniowy Opis pracy

 • Children & Families Support Worker | tdas

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Formularz zgłoszeniowy Stanowisko: Asystent pracownika wsparcia Wynagrodzenie: 22 000 £ FTE (11,43 £ za godzinę) Lokalizacja: Manchester Godziny pracy: 24 godziny w tygodniu przez 4 dni Kontrakt: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia Korzyści: Hojny pakiet obejmujący 33 dni urlopu w roku, w tym dni ustawowo wolne od pracy (FTE), dodatkowe urlopy za długi staż pracy, Pracowniczy program emerytalny z 3% składką pracodawcy (po 3 miesiącach zatrudnienia), Program Cycle2work, Świadczenie na życie, 365 dni a roczny Program Pomocy dla Pracowników Data zamknięcia: poniedziałek 2 sierpnia 2021 Data wywiadu: Środa 11 sierpnia 2021* *(Prosimy o poinformowanie nas podczas składania formularza zgłoszeniowego, jeśli nie możesz podać tej daty.) Tło TDAS jest niezależną organizacją wolontariacką, która jest stowarzyszona z Women's Aid Federation England. TDAS i działa od czerwca 1990 roku. TDAS jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowaną organizacją charytatywną. TDAS jest jedyną specjalistyczną agencją na Trafford, która świadczy usługi dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które doświadczają lub doświadczyły przemocy domowej. Cel roli Rola Asystenta Pracownika Wsparcia z TDAS jest inspirująca i kluczem do osiągnięcia pomyślnych wyników dla odbiorców usług. Jako zmotywowany i dynamiczny asystent pomocniczy będziesz odpowiedzialny za pomoc w dostarczaniu wysokiej jakości programu wsparcia dla rodzin, który promuje wsparcie skoncentrowane na osobie. Zaspokoisz potrzeby użytkowników usług w zakresie wsparcia, umożliwisz im dokonywanie pozytywnych wyborów życiowych i ostatecznie umożliwisz im prowadzenie bardziej zrównoważonego stylu życia. Będziesz także wykonywać codzienne czynności, w tym zadania administracyjne oraz obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, aby wesprzeć pomyślne działanie zapewnianego zakwaterowania. Główne obowiązki • Aby działać jako Asystent Pracownika Wsparcia i być częścią Zespołu Wsparcia, który zapewnia informacje, porady i wsparcie dorosłym, dzieciom, młodzieży i agencjom, które kontaktują się i uzyskują dostęp do wszystkich usług TDAS; • Wspieranie doradców ds. przemocy domowej w zakresie przydzielonego im obciążenia sprawami, w tym aktualizowanie planów działań i wsparcia • Nawiązywanie kontaktów i współpraca ze wszystkimi odpowiednimi agencjami w zakresie emocjonalnych, rozwojowych i praktycznych potrzeb dorosłych, dzieci i młodzieży, dla których TDAS świadczy usługi • Oferowanie stałego praktycznego i emocjonalnego wsparcia wszystkim użytkownikom usług Aby aplikować na to stanowisko należy posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z odbiorcami usług w środowisku wspieranym i umożliwiającym poznanie i zrozumienie skutków i wpływu przemocy domowej na dorośli ludzie, dzieci i młodzież, w tym wszystkie odpowiednie przepisy i doświadczenie w pracy z osobami w sytuacji kryzysowej, wykazujące silne zarządzanie kryzysowe, umiejętności i umiejętność radzenia sobie pod presją. Niezbędne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat ochrony i ochrony dzieci. Ten post podlega ulepszonej DBS W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Jade Powell lub Olivia Jay admin@tdas.org.uk Tel: 0161 872 7368 ABY ZGŁOSIĆ APLIKACJĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WYŚLIJ GO NA ADMIN@TDAS.ORG.UK Formularz zgłoszeniowy Opis pracy

 • GET HELP NOW! | tdas |Trafford Domestic Abuse Services, Stretford, Manchester

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Jeśli pilnie potrzebujesz pomocy lub jesteś w niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 999. Pracownicy TDAS są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Aby porozmawiać z jednym z naszych oddanych doradców ds. przemocy domowej, możesz zadzwonić do nas pod numer 0161 872 7368 Inne przydatne kontakty: 24 godziny Krajowa Infolinia ds. Przemocy w Rodzinie: 0808 2000 247 www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk ​ Niezależne wybory: 0161 636 7525 www.domesticabusehelpline.co.uk ​ Men's Advice Line (wsparcie dla mężczyzn, którzy doświadczają przemocy domowej i nadużyć): 0808 801 0327 www.mensadviceline.org.uk ​ Trafford Rape Crisis: Ogólna infolinia: 0800 783 4608 Infolinia BAME: 0800 434 6484 www.traffordrapecrisis.com ​ Saheli Asian Womens Project 0161 945 4187 www.saheli.org.uk ​ Galop (wsparcie dla osób LGBT doświadczających przemocy domowej i nadużyć): 0800 999 5428 www.galop.org.uk Centrum poradnictwa i rodziny, Altrincham: 0161 941 7754 www.thecfc.org.uk Oddział przymusowego małżeństwa (pomoc dla osób obawiających się przymusowego zawarcia małżeństwa): 0207 008 0151 ​ Policja Greater Manchester (jednostka śledcza ds. ochrony publicznej): 0161 856 7574 ​ Trafford Child Protection Line: 0161 912 5125

 • GET INVOLVED | tdas | Trafford Domestic Abuse Services, Manchester

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ FUNDUSZY Jest tak wiele sposobów na zbieranie funduszy dla TDAS. Kliknij na stronę pozyskiwania funduszy, aby zobaczyć poprzednie wydarzenia, w których brali udział kibice WOLONTARIUSZ TDAS ma całą gamę możliwości wolontariatu, które mogą dopasować się do twoich zobowiązań. Zajrzyj na naszą stronę Wolontariat, aby rzucić okiem na wszystkie wspaniałe rzeczy, w które możesz się zaangażować. WPŁAĆ DAROWIZNĘ Każdy grosz przekazany naszej organizacji charytatywnej pomaga we wspieraniu naszej pracy interwencyjnej i prewencyjnej, aby bezpiecznie wspierać rodziny korzystające z naszych usług. Przejdź do strony Przekaż darowiznę, aby zobaczyć, gdzie trafia Twoja darowizna. WSPARCIE KORPORACYJNE Wiemy, jak ważne jest dla wielu firm, aby mogły wspierać lokalne organizacje charytatywne i równie ważne jest dla nas, abyśmy otrzymywali tego rodzaju wsparcie. Kliknij na naszą stronę biznesową, aby zobaczyć wszystkie zabawne rzeczy, w które Ty i Twój zespół możecie się zaangażować, a wszystko to podczas robienia różnica. Podarować

 • Home | tdas | Trafford Domestic Abuse Services | Stretford, Manchester

  Our core value of being ‘Inclusive’ means we support all victims of domestic abuse with our female and male accommodation and group work services delivered separately. We provide safe women only spaces in both our accommodation and group work programmes and safe male only spaces in our accommodation and group work programmes. „TDAS to specjalna organizacja charytatywna, która czyni bardzo potężnym i pozytywny wpływ na społeczeństwo” Wolontariusz Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Trafford Domestic Abuse Services (TDAS) jest zarejestrowaną organizacją charytatywną. Oferujemy wsparcie osobom i rodzinom mieszkającym lub pracują w rejonie Trafford, którzy cierpią lub doznali przemocy domowej. Świadczymy zarówno usługi interwencyjne, jak i profilaktyczne oraz współpracować z innymi organizacjami wolontariackimi, aby wspierać rodziny w Greater Manchester. Ucz się więcej Click to have your say Make sure your voice is heard

 • Bernice's Story | tdas

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Doświadczenia w mieszkalnictwie od 1980 r. ​ Zanim zostałem radnym lokalnym, pracowałem w innym obszarze jako zarządca mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Pamiętam jeden przypadek, kiedy do biura weszła kobieta. Był zimowy dzień i padał śnieg. Była w kryzysie. Gdy tak siedziała i rozmawiała ze mną, jej oko puchło. Kiedy wyszła na mróz, opuchlizna została stłumiona, ale kiedy się rozgrzewała, jej oko zaczęło pękać! Została uderzona przez męża w nocy, a potem spacerowała po ulicach, aż do otwarcia naszego biura. Rozmawiałem z nią o pójściu do schroniska, ale nie poszła, bo była zbyt przerażona tym pomysłem. Chociaż zadzwoniłem do schroniska i zachęciłem ją, by poszła, decyzja należała do niej. Nie mogłem jej zmusić. W tamtych czasach piętno było znacznie większe. Kobiety nie czuły się w stanie przyznać, że to się dzieje. Być może martwili się ostracyzmem, prześladowaniem przez innych lub nieakceptowaniem. ​ Sytuacja była bardzo ponura. Widziałem wiele kontrolnych sytuacji, w których kobietom mówiono, co mają robić, nie miały one żadnej kontroli nad pieniędzmi w gospodarstwie domowym i nie pozwalano im podejmować decyzji. W roli mieszkaniowej widzieliśmy mężczyzn, którzy byli agresywni i upewniliśmy się, że nie przeprowadzamy z nimi wywiadów w pojedynkę. Pamiętam jednego najemcę płci męskiej, który z pewnością był agresywny. Ich rodziny ucierpiały. ​ Kiedy byłem kierownikiem ds. mieszkaniowych, mieliśmy problem z utrzymaniem lokalnego niezależnego schroniska. Facet z Environmental Health był naprawdę niezadowolony z okoliczności, powiedział: „Chcę, żebyś poinstruował Environmental Heath, aby zamknął to miejsce, chyba że coś zostanie z tym zrobione. Martwię się o bezpieczeństwo tych kobiet. Tylko w ten sposób można zmusić władze lokalne do zajęcia się tą sprawą”. Musiałem powiedzieć „To musi się zmienić” i postawić się w sytuacji bycia złym facetem. Nie było to dobre miejsce. Jak na kogoś, kto uciekał przed przemocą, to nie było wystarczająco dobre. Przeskok do opuszczenia agresywnego partnera jest trudną i odważną rzeczą do zrobienia. Zakwaterowanie musi być dobrze utrzymane i bezpieczne. ​ W tamtych czasach schronienie mogło być niepewnym miejscem, ponieważ wszystkie budynki były po prostu wybrukowane. Jednak większość schronień miała mało pieniędzy na rozwiązywanie problemów . To doświadczenie w mieszkalnictwie pozwoliło mi zrozumieć pełny obraz tego, co się dzieje. Erin Pizzey założyła pierwsze schronienie w Wielkiej Brytanii w 1971 roku, więc w tym momencie Women's Aid była jeszcze całkiem nowa. ​ Kontekst mieszkalnictwa ogólnie na Trafford na początku lat 90. ​ Zostałem radnym lokalnym pracy w wyborach uzupełniających w 1991 roku. W tym czasie funkcja mieszkaniowa (w tym praca z uchodźcami) wchodziła w zakres usług socjalnych. Mieszkalnictwo było postrzegane jako aspekt usług socjalnych świadczonych przez radę. Pracując w mieszkalnictwie widziałem, że takie podejście; nie chodziło o standardy zakwaterowania. ​ Pamiętam, jak radny-mężczyzna zapowiedział kiedyś w Izbie Rady: „Możesz kogoś zabrać ze Stretford, ale nie możesz zabrać Stretford z kogoś”. Przeważyła idea: „Dobrze sobie poradziłem, więc zasługuję na bycie bogatym, ale nie starałeś się wystarczająco mocno, więc masz to, na co zasługujesz. Dlatego mieszkasz w Stretford. Ich postawy były bardzo patrycjuszowskie; „My wiemy najlepiej” i „Mieszkasz tam, więc jesteś taką osobą”. Do tego pasowały również postawy wobec przemocy domowej. Przemoc domowa była postrzegana jako problem „niższej klasy”. Coś, co nie zdarza się w „porządnych” rodzinach. W tamtym czasie nie było też zrozumienia, że mężczyzna może doświadczyć przemocy domowej. Nie sądzę, żeby ludzie prosili o pomoc, kiedy tego potrzebowali, ponieważ było tak wiele piętna. Być może kobieta, którą widziałem z opuchniętym okiem, nie mogła postrzegać siebie jako ofiary przemocy domowej, ponieważ należała do klasy średniej. To było wstydliwe przyznać. Partia Pracy przejęła kontrolę nad Trafford Council w 1995 roku, a służba została zmieniona. W tym momencie stało się ono usługami mieszkaniowymi i środowiskowymi i dotyczyło standardów wszystkich mieszkań, publicznych i prywatnych, a nie tylko mieszkań socjalnych lub mieszkań „pozamieszkaniowych”; „słaby stosunek” do Opieki Społecznej, który nie otrzymał żadnych inwestycji i nikt nie przejmował się zbytnio. Stała się częścią Zdrowia Publicznego, Czystości, jakości życia i Środowiska – znacznie szerszego spojrzenia. ​ Postawy dominujące w społeczeństwie ​ Kiedy po raz pierwszy zostałam przewodniczącą ds. mieszkalnictwa i usług środowiskowych w 1996 r., kolega z rady, powiedział mi: „Uważaj na tych ludzi z organizacji Women's Aid. Wszyscy są lesbijkami, nienawidzącymi mężczyzn! Nie miej z nimi nic wspólnego!” Byłem zszokowany taką postawą. Więc kiedy mieliśmy spotkanie z Trafford Women's Aid (TWA)*, nie zaprosiłam go! Taka była dominująca postawa. TWA był absolutnie trzymany na wyciągnięcie ręki. Oczywiście, część tej postawy utrzymywała się ze względu na brak radnych. Kiedy zostałam radną, nie było wielu kobiet i jako jedyna miałam małe dzieci. Ostrzegano mnie nawet, że nie chcą widzieć moich dzieci w ratuszu! Posiadanie kobiet na stanowiskach władzy i reprezentacji przyniosło zupełnie inną perspektywę wielu sprawom. W tamtych czasach zamiast postrzegać osobę, która ma trudności, jako osobę, która potrzebuje wsparcia, dziwnie często postrzegano ją jako zagrożenie! ​ Pomysł, że myśleli, że TWA to tylko lesbijki, które nienawidzą mężczyzn, był bardzo dziwny. Ponieważ jednak miałam doświadczenie w zarządzaniu mieszkaniami, wiedziałam, że przemoc domowa jest bardzo ważna. Wiedziałem, skąd pochodzi TWA. ​ *Trafford Women's Aid (TWA) to poprzednia nazwa Trafford Domestic Abuse Services (TDAS). ​ Polityka i jej wpływ na schronienie ​ Zrozumiałem przez pocztę pantoflową, że istnieją problemy związane z Trafford Women's Aid (TWA). Zapytano mnie, czy zorganizuję spotkanie z TWA i ówczesnym dyrektorem ds. mieszkalnictwa. Wszyscy usiedliśmy w pokoju komisji i nigdy wcześniej nie widziałem, żeby dyrektor wyglądał tak nieswojo! ​ Słyszałem, że stosunki między TWA a Radą nie układały się do tego momentu dobrze. W trakcie tej rozmowy usłyszałam, że kobiety, które doznały przemocy domowej, musiały to udowodnić, fizycznie pokazując swoje siniaki lub inne uszkodzenia ciała, oraz że były zobowiązane do uzyskania nakazu przeciwko mężowi/partnerowi, aby opuścił majątek. Kobieta musiała mieszkać z dziećmi w tej samej posiadłości i nie wolno im było zrezygnować z najmu. To oczywiście oznaczało, że ich partner wiedział, gdzie są i będzie naprawdę zły! Zwiększyło to ryzyko dla kobiet i ich dzieci. Jeśli kobieta nie zastosowała się do żadnego z nich, uznano, że pożera czas. Zrozumiałe jest, że niewiele kobiet przechodzi przez tę upokarzającą i potencjalnie niebezpieczną próbę. ​ Jeśli jednak kobieta odeszła i uciekła, nie mogła otrzymać zasiłku mieszkaniowego. Dlatego kobiety, które uciekły, nie miały pieniędzy. To powodowało problemy dla schronienia TWA. Kobiety tam przebywające nie miały pieniędzy na opłacenie czynszu, co spowodowało problemy finansowe TWA. Bardzo często groziło jej zamknięcie z powodu braku środków. TWA zapewniała schronienie, pomoc w przemocy domowej w społeczności i pomoc w zabawie dla dzieci ze schroniska, a wszystko to z bardzo niewielkimi funduszami. ​ ​ Przełomowa zmiana ​ W trakcie spotkania zdecydowano, że kobiety nie będą już musiały pokazywać siniaków; by im uwierzono. Ponadto władze lokalne wspierałyby ich w przeprowadzce w bezpieczne miejsce lub pozostaniu w domu; wesprzemy ich w wyborze. Jeśli postanowią udać się do schroniska, wówczas ich zasiłek mieszkaniowy może zostać przeniesiony i wypłacony schronisku jako czynsz; ustawienie TWA na drodze do osiągnięcia stabilności finansowej. Te decyzje zapadły w trakcie półgodzinnego spotkania! Cała sytuacja się zmieniła! Kobiety miałyby teraz bezpieczne miejsce, do którego mogłyby się udać, poufne usługi wsparcia i obietnicę lepszego życia dla siebie i ich rodzin. ​ Patrząc wstecz na to spotkanie, tamta godzina. Nie wiem, jak byłam taka spokojna! Na wielu spotkaniach, na których uczestniczysz, dużo mówisz, a potem myślisz sobie „Czy jedna osoba skorzystała z tej dyskusji?” Ale to spotkanie było prawdopodobnie najważniejszym pojedynczym spotkaniem, jakie kiedykolwiek miałem. Reperkusje podjętych przez nas decyzji były doniosłe. Dopiero później zrozumiesz pełny wpływ decyzji, które podjęliśmy. Był to zbiór okoliczności, na które wszystko się zgadzało. Brałem udział w dokonywaniu tej zmiany, co jest wspaniałym uczuciem. Pamiętam, że na spotkaniu jedna z kobiet z TWA dostała od dyrektora uroczystą obietnicę, że już nigdy żadna kobieta nie zostanie poproszona o pokazanie siniaków. ​ Do tego momentu TWA był trzymany na dystans. Zostali zignorowani, ludzie odmawiali spotkania z nimi i postrzegali ich jako zagrożenie. Oznaczało to, że wcześniej decyzje podejmowane były w niewiedzy. Teraz funkcjonariusze Rady mieli pracować z TWA nad wspólnym programem. ​ Uważam, że zabranie głosu na spotkaniu było łatwe. Najtrudniejsza jest codzienna praca z ofiarami nadużyć. Byłem tam we właściwym czasie i we właściwych okolicznościach. Mając swoje doświadczenie w mieszkalnictwie, zrozumiałem problemy i zobaczyłem, co należy zmienić. W związku z nowym podziałem (mieszkanie jest oddzielone od usług społecznych) dostałem tę rolę i wszedłem na nią z innym poglądem na to, do czego służy mieszkanie. To było przypadkowe, ale dopiero gdy spojrzysz na to wstecz, zobaczysz, jak wszystko połączyło się w odpowiednim momencie! ​ Zmiana postaw ​ Zanim Cicely Merry została burmistrzem Trafford w 1998 roku, wybrała TWA na swoją organizację charytatywną. Zawsze była za tym orędownikiem, ale do tego czasu uważano, że jest to coś, co może przyjąć i wesprzeć cała rada. Na przestrzeni zaledwie kilku lat nastąpiła całkowita zmiana zdania. Trzeba pamiętać, że w latach pięćdziesiątych dopuszczano się przemocy domowej. Na początku lat dziewięćdziesiątych był nadal tolerowany. Pamiętam, że kiedy pracowałem w mieszkaniu, walczyłem z poglądem, że to „tylko domownik”, a policja nie chciała się w to mieszać. To była walka o zmianę postaw, która toczyła się. Kiedyś wygłosiłem przemówienie w imieniu Cicely. Mówiłem o TDAS i podkreślałem, że te kobiety nie są ofiarami, ale ocalałymi. Pomyślałem, że to bardzo ważne, ponieważ nadal przedstawiano je jako ofiary. Musimy być bardzo dumni z tych kobiet. Przedstawiamy Judith Lloyd w TDAS ​ Zapytano mnie, czy dołączę do Rady Powierniczej TWA, ale byłem tak zajęty, że wiedziałem, że nie będę w stanie zrobić tego sprawiedliwie. Poprosiłem więc Judith Lloyd, osobę, której bardzo ufałem, aby się tym zajęła i od tego czasu jest członkiem zarządu. Judith była zajęta, ale wiedziałem, że się zaangażuje i zrozumie wszystkie problemy. Jest kimś, na kim możesz polegać, zawsze zrobi, co może i nie zawiedzie Cię. Judith dokonała ogromnej zmiany, będąc powiernikiem od ponad 20 lat. ​ ​ Serdeczne podziękowania dla Bernice Garlick za podzielenie się swoimi wspomnieniami na rzecz TWA/TDAS, służb schronienia i przemocy domowej w latach 90.

 • Sofia's Story | tdas

  Sofia's Story Of Supporting TDAS As A Trustee Moje wprowadzenie do TDAS i wkładu Lesley Hunter ​ Moje wprowadzenie do Trafford Women's Aid (TWA), jak nas wtedy nazywano, odbyło się przez przyjaciółkę Lesley Hunter, którą poznałam 10 lat wcześniej, pracując w Biurze Porad Obywatelskich Stretford. Od tego czasu obaj rozwinęliśmy różne specjalizacje i przeszliśmy do pracy w oddzielnych organizacjach. Byłam urzędniczką ds. praw socjalnych w radzie miejskiej Manchesteru, a ona doradcą ds. praw pracowniczych w wydziale niskich płac (później Greater Manchester Pay and Employment Rights Advisory Service). ​ Lesley była zagorzałą feministką z łagodnym stoicyzmem, ostrym jak brzytwa intelektem i miłością do muzyki Northern Soul. Rozpoczęła swoją kadencję w zarządzie TWA początkowo jako sekretarz firmy w 1999 roku, a następnie przewodnicząca w latach 2006-2011. Prowadziła organizację w obu rolach i przeprowadziła szereg restrukturyzacji organizacyjnych, zarówno wewnętrznych, jak i prawnych jako firmy. Jej zamiłowanie do prawa kobiety do bezpieczeństwa i godnego życia rodzinnego zawsze było siłą napędową jej zaangażowania w organizację i zawsze było to widoczne w jej podejmowaniu decyzji. Rozmawialibyśmy długo o problemach dotykających kobiety doświadczające przemocy domowej (jak ją wówczas nazywano) i nieuczciwych zasadach, jakie społeczeństwo narzuca kobietom w różnych kulturach; zmuszanie ich do sytuacji, które nie były ani ich wyborem, ani ich kontrolą. ​ Biorąc pod uwagę moje południowoazjatyckie dziedzictwo, byłam w stanie zaoferować wgląd w przymusową naturę niektórych „aranżowanych małżeństw”, które przydarzały się kobietom, które znałam. Małżeństwo przymusowe nie było jeszcze sprzeczne z prawem i nadal często było błędnie rozumiane jako „małżeństwo aranżowane”; jednak wiele osób rozumiało podtekst, gdy ten termin był nadużywany. Zafascynowana pracą Lesley w TWA, w 2008 roku złożyłam podanie o członkostwo w radzie powierniczej i od tego czasu aż do śmierci Lesley w 2015 roku byłam przez nią trenowana i mentorowana. Spędziłem wiele niedzielnych popołudni, przygotowując protokoły i programy w salonie Lesley. ​ Zmiany w TDAS ​ Po drodze wiele się zmieniło, teraz mamy urząd gminy oddzielony od naszego schroniska. Ponadto język, którego używamy do definiowania naszego przedmiotu, stał się bardziej zdefiniowany. Wiemy, że przemoc fizyczna nie jest jedynym sposobem krzywdzenia ofiar, dlatego zamiast „przemocy domowej” używamy teraz bardziej zniuansowanego terminu „przemoc domowa”, która obejmuje przemoc fizyczną wraz ze wszystkimi innymi rodzajami nadużyć. ​ Podczas mojej kadencji jako przewodniczącego jednym z ważnych kamieni milowych, jakie osiągnęliśmy, jest to, że teraz świadczymy usługi dla mężczyzn. W zarządzie jest powiernik płci męskiej i w sierpniu 2012 r. zmieniliśmy nazwę na Trafford Domestic Abuse Services, aby odzwierciedlić tę zmianę. Nazwę wybrali nasi pracownicy i zgadzam się; robi to, co mówi na puszce! Zasugerowałem Trafford Without Abuse, abyśmy mogli zachować nasz dotychczasowy branding, ale szybko go odrzuciliśmy. ​ Progres polegający na zaproszeniu mężczyzny do tablicy początkowo spotkał się z wyzwaniem dla niektórych, ale decyzja miała dla mnie bardzo prosty sens; równość zaczyna się od zgromadzenia wszystkich przy stole. Przemocy i nadużyć ze względu na płeć nie mogą rozwiązać same kobiety. Potrzebujemy mężczyzn przy stole jako wzorów do naśladowania, adwokatów, doradców, współpracowników, słuchaczy i wykonawców. Potrzebujemy mężczyzn, którzy rozumieją, że przemoc domowa dotyczy władzy i kontroli oraz którzy są chętni, zdolni i zaangażowani w zmianę społeczeństwa, stając po stronie kobiet. Chcemy widzieć wszystkich ludzi zdolnych do nawiązywania pozytywnych relacji, w których każda osoba może swobodnie odejść, a nawet po prostu wygodnie powiedzieć „Nie, nie chcę tego”. ​ Pomimo bardzo trudnych i pełnych wyzwań czasów, służenie TDAS było dla nas absolutnym zaszczytem i przywilejem. Zdaję sobie sprawę, że jako społeczeństwo mamy jeszcze długą drogę do przebycia i że zmiana nadejdzie wraz z edukacją i czasem. TDAS będzie nadal przewodzić ze swoim etosem i niesamowitymi zespołami personelu, zapewniając bezpieczeństwo, wsparcie, schronienie, pozytywne nastawienie i nadzieję tym, którzy nas potrzebują.

 • Christmas Gift Appeal | tdas

  Usługi Trafford do spraw przemocy domowej Children Gift Appeal Give the Gift of Christmas We would love to receive donations of the following items (unused) to give as Christmas gifts to families we support in refuge and the community: Child's Gender Child's Age Gift Ideas Girl 2 Years Learning Toys, Role Play Toys and Baby Dolls Girl 16 Years Toiletries, Face Masks, Body Sprays, Fluffy Socks and Make Up Boy 15 Years Mens Toiletries, Hair Care, Socks Chocolate Boy 12 Years Video Gaming, Sports and Basketball Girl 7 Years Disney Princesses, Dress Up and Baby Dolls Girl 2 Months Sensory and Learning Toys, Bath Toys and Baby Toiletries Girl 4 Years Dolls, Role Play and Dress Up Girl 12 Years Cosy Socks, Body Sprays and Nail Varnish Girl 7 Years Board Games, Writing, Diaries and Barbie Boy 2 Years Cars, Peppa Pig, Building Blocks and Tractors Boy 2 Years Paddington Bear, Learning Toys and Cocomelon Boy 3 Years Drawing, Mickey Mouse and Learning Toys Boy 3 Years Cocomelon and Learning Toys Girl 18 Months Cocomelon, Learning and Musical Toys Boy 12 Years Basketball and Gaming Girl 3 Years Jigsaws, Disney Princesses and Animals Boy 4 Years Superheroes, Spiderman and Cars Boy 11 Years Football, Sports and Lego Boy 8 Years Space, Science and Joke Toys Girl 2 Years Building Blocks and Creative Play Boy 1 Year Learning and Sensory Toys Girl 2 Months Bath Toiletries and Baby Monitor Girl 7 Months Bath Toys and Learning Toys Girl 5 Years Creative Play, Kitchen Role Play and Baby Dolls Boy 6 Years Football, Hot Wheels and Colouring Girl 4 Years Dressing up and Princesses Boy 1 Year Cars, Sensory Toys and Learning Toys Girl 10 Months Learning Toys Boy 6 Months Light and Sound baby toys Girl 2 Years Dolls, Playdough and Colouring Girl 11 Months Toy Cars, Learning Toys and Books Boy 5 Years Lego, Construction and Monster Trucks How To Deliver Your Gift All Gifts Can Be Dropped Off At: St Mary church Davyhulme road Davyhulme M41 7BU ​ Opening Times: Monday: 9-3pm Tuesday: 9-12pm Wednesday: 9-3pm Thursday: 9-12pm Friday: 9-12pm St Matthews Hall Chapel Lane Stretford M32 9AJ ​ Opening Times: Monday - Saturday: 9am-9pm The Lifecentre 235 Washway Road Sale M33 4BP ​ Opening Times: Monday - Friday: 8.30am–5pm Sunday:10:30am–12:15pm Companies Fancy An Alternative To Secret Santa? Why not have gift tags on your office Christmas tree ? indicating a gift that can be purchased for one of the families we support in refuge and the community. (e.g A doll for 4 year old girl) The Employee can then choose a gift they would like to purchase, purchase the gift, add a little message and place it under your tree. Near to Christmas, TDAS will come and collect any gifts ​ Please note the information is above for our gift appeal. To participate please contact admin@tdas.org.uk

bottom of page