top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Sexual health sign

Prowadzimy program ADViSE (ocenianie przemocy domowej i nadużyć w środowisku zdrowia seksualnego), szkolenie, wsparcie i program skierowań w klinice zdrowia seksualnego w zakresie przemocy domowej i nadużyć (DVA). ADViSE zapewnia, że lekarze zajmujący się zdrowiem seksualnym mogą skutecznie reagować na przemoc domową i nadużycia, a pacjentom dostępne jest specjalistyczne wsparcie.

 

Program zapewnia dwóch wyspecjalizowanych członków personelu, Adwokata Edukatora (pracownika DVA) i kierownika klinicznego (lekarza zdrowia seksualnego), którzy wspólnie pracują nad szkoleniem praktyk dotyczących DVA. AE ma siedzibę w Trafford Domestic Abuse Services i zapewnia specjalistyczne wsparcie i usługi rzecznicze dla pacjentów doświadczających przemocy.

 

Adres e-mail do skierowania i zapytania - England.advisegm@nhs.net

Możesz skontaktować się z naszą linią wsparcia lub skontaktować się z naszym adwokatem edukatorem – Malaika Baldwin – 07518776433

 

Informacje o usuwaniu historii przeglądarki  https://www.womensaid.org.uk/cover-your-tracks-online/  

 

bottom of page