top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Holding Hands

Make a Change to nowy program na Trafford, który ma pomóc tym, którzy doświadczają niezdrowych relacji i uznają, że potrzebują wsparcia, aby zmienić pewne zachowania, aby zapewnić, że związek nie stanie się agresywny w przyszłości.  

Program jest prowadzony na Trafford przez TLC (Talk, Listen, Change) i TDAS (Trafford Domestic Abuse Services), przy czym TLC zapewnia wsparcie osobom stosującym obraźliwe zachowania w swoich intymnych związkach, a TDAS oferuje oddzielne i poufne wsparcie partnerom/byłym partnerom i dzieci .

Usługi obejmują:

• Bezpośrednia praca z ludźmi, którzy są zaniepokojeni swoim zachowaniem w stosunku do swojego partnera i/lub byłego partnera, w tym pełny 26-tygodniowy program.

• Aktywne wsparcie dla partnerów i byłych partnerów osób skierowanych do serwisu.

• Odprawy i szkolenia dla profesjonalistów, którzy chcą wzmocnić swoją reakcję na przemoc domową.

• Dotarcie do społeczności, w tym do przyjaciół i rodziny osób stosujących obraźliwe zachowania i/lub korzystających z naszych usług.

 

 

Aby samodzielnie polecić lub dokonać skierowania, skontaktuj się z TLC: Talk, Listen, Change pod numerem 0161 872 1100 lub e-mailem makeachange@talklistenchange.org.uk  

 

W przypadku pytań dotyczących wsparcia dla partnerów i byłych partnerów, prosimy o kontakt z TDAS pod numerem 0161 872 7368.

Make a Change został opracowany przez Respect we współpracy z Women's Aid Federation England

 

Respect Partnership
Women's Aid Federation England
bottom of page