top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

diverse hands supporting one another

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Zespół TDAS składa się z różnorodnych osób, z których wszystkie są bardzo oddane misji TDAS i wspieraniu ofiar przemocy domowej.   

Kliknij odpowiedni zespół, aby zobaczyć członków zespołu i ich profile.

bottom of page