top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Międzyrządowa definicja przemocy domowej i znęcania się to:

 

Wszelkie incydenty lub wzorce przypadków kontrolowania, przymusu, zastraszania, przemocy lub nadużyć między osobami w wieku 16 lat lub starszymi, które są lub były bliskimi partnerami lub członkami rodziny, bez względu na płeć lub seksualność. Nadużycie może obejmować między innymi:

 • psychologiczny

 • fizyczny

 • seksualny

 • budżetowy

 • emocjonalny

Przemoc domowa może przydarzyć się każdemu – nie ma to wpływu na płeć, wiek, ilość posiadanych pieniędzy, miejsce zamieszkania, pochodzenie etniczne, homoseksualizm, heteroseksualizm czy transseksualizm, religijność czy nie .  Gdy nadużycie już się zacznie, prawdopodobnie powtórzy się. Nadużycie rzadko jest odosobnionym, jednorazowym incydentem. Zwykle jest to część wzorca kontrolowania zachowania, który z czasem ulega pogorszeniu.  

Tobie mogą się przydarzyć również następujące rzeczy

 • bycie wykorzystywanym fizycznie lub seksualnie

 • strach przed obecnym lub byłym partnerem lub członkiem rodziny lub wyrażania w ich obecności swoich prawdziwych opinii

 • zniszczenie rzeczy

 • nie mogą widywać się z rodziną lub przyjaciółmi

 • grożenie, że twoje zwierzęta zostaną skrzywdzone lub zabite

 • życie z zazdrosnym i zaborczym zachowaniem oraz poczuciem izolacji

 • bycie poniżanym lub znieważanym słownie

 • nadużycie finansowe; odebranie ci pieniędzy lub brak wystarczających środków na życie.

Tobie mogą się przydarzyć również następujące rzeczy

Przemoc domowa jest kontrolowaniem zachowania i jest wykorzystywana do wywierania i utrzymywania władzy.  Ludzie pozostają w agresywnych związkach z różnych powodów, które mogą obejmować:

 • miłość czy terror

 • strach przed dalszymi nadużyciami

 • strach przed bezdomnością

 • strach przed utratą dzieci

 • grożenie, że twoje zwierzęta zostaną skrzywdzone lub zabite

 • uzależnienie od osoby stosującej przemoc za pieniądze

 • Dom

 • higieny osobistej

Przemoc domowa nie zawsze jest stała. Zwykle jest:

 • cykl, w którym narasta napięcie

 • nadużycie, po którym następuje miesiąc miodowy, w którym oprawca obiecuje, że to się nigdy więcej nie powtórzy.

BEZ WZGLĘDU NA POWÓD POBYTU, NADAL POZWALA, ŻE

OBRAŹLIWE ZACHOWANIE DZIEJE SIĘ Z POWODU PROBLEMÓW OSOBY NATURALNEJ,

NIE ZE WZGLĘDU NA CO MÓWI LUB MÓWI OSOBA DOŚWIADCZAJĄCA NADUŻYCIA.

Kilka rzeczy do zapamiętania...

 • Nadużycie, którego doświadczasz, nie jest twoją winą

 • Zapytaj o pomoc.  Jest wyjście.  Są ludzie, którzy mogą Ci pomóc

 • Przemoc domowa ma wpływ na dzieci mieszkające w Twoim domu

 • Zasługujesz na życie bez nadużyć

 • Jest bezpieczne miejsce dla Ciebie i Twoich dzieci, do którego możesz się udać

 • Dostępne jest wsparcie dla mężczyzn doświadczających przemocy  

bottom of page