top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Adults Training Session

TDAS zapewnia szkolenia uświadamiające dotyczące przemocy domowej zaprojektowane przez profesjonalistów dla profesjonalistów.

 

Nasz półdniowy kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów i wolontariuszy, którzy mogą mieć kontakt lub pracować z ofiarami przemocy domowej.

Cele i zadania kursu:

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat wpływu przemocy domowej na ofiary i ich rodziny na poziomie krajowym i lokalnym

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat prześladowania i nękania, w tym nadużyć w Internecie i potencjalnych znaków ostrzegawczych

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat przymusu i kontroli, taktyk stosowanych przez sprawców oraz ustawodawstwa chroniącego ofiary tej formy nadużycia 

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat przemocy domowej i jej związku z bezdomnością, w tym niedawne zmiany w Ustawie o redukcji bezdomności

 • Zobacz, jak my, jako praktycy, reagujemy na osoby doświadczające i dopuszczające się przemocy domowej/stalkingu i nękania oraz jak robić to bezpiecznie

 • Zwiększenie zdolności uczestników do oferowania odpowiedniej pomocy i wsparcia ofiarom przemocy domowej, oferując wsparcie zarówno praktyczne, jak i emocjonalne

 • Podaj informacje o tym, gdzie można uzyskać specjalistyczne wsparcie i pomoc dla ofiar i profesjonalistów, w tym o prawach ofiar, prawie Clare

 • Podnosić standardy dobrych praktyk


Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli:

 

 • Wykazać wiedzę na temat przemocy domowej i jej wpływu na ofiary i dzieci, w tym przymusu i kontroli, prześladowania i nękania, przymusowego małżeństwa, przemocy opartej na honorze i okaleczania żeńskich narządów płciowych

 • Wykazać się wiedzą na temat zakresu przemocy domowej i jej wpływu na ofiary, ich dzieci i członków rodziny

 • Określ wsparcie dostępne dla ofiar, w tym schronienia, projekty pomocowe, policję, mieszkalnictwo, służbę zdrowia i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

 • Odpowiednio i bezpiecznie reagować na ujawnione przypadki przemocy domowej

 • Zrozumieć potrzebę efektywnej pracy między agencjami i między agencjami

 

Dostępne są również pakiety szkoleniowe na zamówienie.  Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

photo-1505870000807-1481b8924f11.jfif

CO MÓWIĄ LUDZIE

„Dużo myślałem o tym, jak

Jestem wdzięczny TDAS i około  jak szczęśliwi jesteśmy ja i dzieci?

żeby już z nim nie mieszkać”.

bottom of page