top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Safe In Salford Partnerships

Projekt REACH został specjalnie zaprojektowany, aby dotrzeć do najbardziej zmarginalizowanych osób, które przeżyły z wielu powodów, które potrzebują specjalistycznego wsparcia, aby uwolnić się od przemocy domowej.

 

TDAS zapewniają:

Doradca ds. przemocy domowej w różnych społecznościach (DCDAA) wspierający ofiary pochodzące z mniejszości, które musiały opuścić swoje domy z powodu przemocy domowej, w tym przymusowego małżeństwa i przemocy opartej na honorze. DCDAA zapewni świadome traumy, skoncentrowane na osobie wsparcie i bezpieczeństwo rodzinom mieszkającym w naszym Zakwaterowaniu, w tym rzecznictwo, wsparcie językowe, zarządzanie finansami, planowanie bezpieczeństwa, kontakt z dzieckiem i wsparcie emocjonalne.

Doradca ds. Przemocy Domowej w Złożonych Potrzebach (CNDAA), który zapewni wsparcie świadome traumy i koordynuje pakiety opieki dla ofiar korzystających z usług społecznych TDAS, które mają wiele potrzeb w zakresie wsparcia. Będą pracować nad identyfikacją barier, jakie ofiary mogą napotkać w dostępie do specjalistycznego wsparcia, budując relacje w celu wsparcia ich w zarządzaniu samopoczuciem psychicznym i odpornością.

Doradca ds. przemocy domowej dla młodych osób (YPDA), który będzie wspierać młodych ludzi w ich własnych agresywnych związkach, którzy doświadczają traumatycznych skutków przemocy domowej. YPDA  będzie wspierać młodych ludzi w zwiększaniu ich pewności siebie i odporności, aby nie stali się dorosłymi ofiarami przemocy domowej.

bottom of page