top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Przemoc domowa dotyka 1 na 6 mężczyzn w ciągu ich życia – nie jesteś sam. 

W TDAS oferujemy szereg usług dla mężczyzn, którzy doświadczają przemocy domowej:

 • Linia wsparcia

 • Chirurgia domowa

 • Zasięg społeczności

 • Zakwaterowanie

 • Jeden na jednego  Prawdziwe kolory

 

Rozumiemy, że ponieważ jesteś mężczyzną, możesz się martwić, że nikt Ci nie uwierzy i nikt nie potraktuje Twoich obaw poważnie. 


Badania nad przemocą domową mężczyzn są stosunkowo nowe i wciąż trzeba się wiele nauczyć.  Wszyscy jednak jasno wiedzą, że przemoc domowa zdarza się mężczyznom, że jest niedopuszczalna w jakiejkolwiek formie i że każdy człowiek ma prawo do życia wolnego od przemocy. 

Przemoc domowa ma miejsce w intymnej relacji – jest to wzór zastraszania i kontrolowania zachowań.
  Przemoc domowa może dotyczyć mężczyzn w związkach heteroseksualnych lub jednopłciowych.  Może mieć również miejsce między członkami rodziny.  Przemoc domowa rzadko jest zdarzeniem jednorazowym.  Przemoc fizyczna i seksualna ma tendencję do nasilania się i z czasem zdarza się częściej.  Jeśli jesteś zmuszony do zmiany swojego zachowania, ponieważ boisz się reakcji partnera, prawdopodobnie jesteś maltretowany.  
 

Nie można winić osób doświadczających przemocy domowej.  Przemoc i znęcanie się to wybór, którego dokonuje oprawca.  Sprawca jest w 100% odpowiedzialny za swoje zachowanie.

Jeśli twój partner...

 • upokarza cię

 • woła cię po imieniu

 • grozi ci przemocą lub nadużyciami  

Albo Ty...

 • zmienić swoje zachowanie lub wygląd, aby partner się nie denerwował

 • czuć się przestraszony, niespokojny lub jakbyś „chodził po skorupkach jajek”

 • odciąć się od przyjaciół lub rodziny, aby zadowolić swojego partnera

Wtedy możesz doświadczać przemocy domowej.  
 

JEŚLI MYŚLISZ, ŻE DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ
TDAS, ABY POROZMAWIĆ Z DORADCĄ DOTYCZĄCĄ PRZEMOCY WEWNĘTRZNEJ, ZADZWOŃ
0161 872 7368

 

Nasi doradcy ds. przemocy domowej wysłuchają Cię bez osądzania i będą szukać sposobów pomocy, oferując informacje, porady i wsparcie.  
 

Poufność 

Poufność jest naprawdę ważną częścią naszej usługi. Treść sesji wsparcia jest poufna dla całego serwisu, z pewnymi wyjątkami. Wyjątki to: jeśli ktoś ujawni nam, że dziecku lub młodej osobie grozi poważna krzywda lub że zamierza wyrządzić krzywdę sobie lub innej osobie, lub jeśli ma miejsce działalność przestępcza. Być może będziemy musieli udostępnić te informacje innym profesjonalistom.  Zawsze będziemy starać się uzyskać zgodę na udostępnienie tych informacji, ponieważ udostępniamy je tylko wtedy, gdy uważamy, że niespełnienie tego warunku spowoduje dalsze szkody. 

Jeśli nie możemy uzyskać zgody, możemy podjąć decyzję o złamaniu poufności.
  To nie jest łatwa decyzja i nie jest to coś, co robimy pochopnie.  Zaufanie jest bardzo ważną częścią naszej pracy, a nasza polityka poufności zostanie wyjaśniona wszystkim, z którymi współpracujemy.

bottom of page