top of page
chain breaking with birds flying - sign of breaking free

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Jeśli pilnie potrzebujesz pomocy lub jesteś w niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 999.  
 

Pracownicy TDAS są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.  Aby porozmawiać z jednym z naszych oddanych doradców ds. przemocy domowej, możesz zadzwonić do nas pod numer 0161 872 7368Inne przydatne kontakty:  
 

24 godziny  Krajowa Infolinia ds. Przemocy w Rodzinie:  0808 2000 247 

www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk

Niezależne wybory:  0161 636 7525 

www.domesticabusehelpline.co.uk

Men's Advice Line (wsparcie dla mężczyzn, którzy doświadczają przemocy domowej i nadużyć): 0808 801 0327

www.mensadviceline.org.uk  

Trafford Rape Crisis: Ogólna infolinia: 0800 783 4608 Infolinia BAME: 0800 434 6484

www.traffordrapecrisis.com

Saheli Asian Womens Project 0161 945 4187

www.saheli.org.uk

Galop (wsparcie dla osób LGBT doświadczających przemocy domowej i nadużyć): 0800 999 5428

www.galop.org.uk

 

Centrum poradnictwa i rodziny, Altrincham: 0161 941 7754

www.thecfc.org.uk

 

Oddział przymusowego małżeństwa (pomoc dla osób obawiających się przymusowego zawarcia małżeństwa):  0207 008 0151

Policja Greater Manchester (jednostka śledcza ds. ochrony publicznej):   0161 856 7574

Trafford Child Protection Line:  0161 912 5125

bottom of page