top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Przemoc domowa to przestępstwo na tle płci, które jest głęboko zakorzenione w społecznej nierówności między kobietami a mężczyznami. Odbywa się „ponieważ jest kobietą i zdarza się nieproporcjonalnie do kobiet” (Deklaracja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet 1993).

Przemoc domowa dotyka 1 na 4 kobiety w ich życiu – nie jesteś sam. 

Przemoc domowa ma miejsce w intymnej relacji – jest to wzór zastraszania i kontrolowania zachowań.
  Przemoc domowa może dotknąć kobiety w związkach heteroseksualnych lub jednopłciowych.  Może mieć również miejsce między członkami rodziny. 


Statystyki pokazują, że 97% zgłoszonych przypadków przemocy domowej jest popełnianych przez mężczyzn wobec kobiet. Jednak w wielu przypadkach sprawcami nadużyć są kobiety.  Sprawcy nie są mniej winni za swoje czyny. 

Kontrolujące zachowanie, którego możesz doświadczyć, obejmuje powiedzenie, w co się ubrać, z kim się widzieć, a sprawca jest bardzo zaborczy i zazdrosny.
  Ciągłe podważanie twojej pewności siebie i poczucia własnej wartości. Administrator może wykorzystać przemoc lub groźbę użycia przemocy, aby postawić na swoim.

Gdy sprawca zacznie nadużywać, prawdopodobnie powtórzy się.
  Nadużycia rzadko są odosobnionym, jednorazowym incydentem.  Jeśli jesteś zmuszony do zmiany swojego zachowania, ponieważ boisz się swojego partnera lub reakcji członka rodziny, jest prawdopodobne, że jesteś maltretowany. 

Sprawcy często mówią, że jest im przykro z powodu nadużyć, mogą składać obietnice i twierdzą, że nigdy więcej tego nie zrobią.
  Często kobiety, które opuściły dom, wracają do agresywnych partnerów z powodu tych obietnic. Może zaistnieć okres, w którym sprawca wydaje się nie agresywny, będąc uważnym, czarującym i pomocnym.  Jednak większość sprawców będzie ponownie nadużywać, a ta faza bycia miłym wkrótce wraca do starego wzorca kontrolowania zachowania.  
 

Nie można winić osób doświadczających przemocy domowej. Sprawca jest w 100% odpowiedzialny za swoje zachowanie. Przemoc i znęcanie się to wybór, którego dokonuje oprawca.  
 

Przemoc domowa prowadzi średnio co tydzień do mordowania dwóch kobiet.  
 

JEŚLI MYŚLISZ, ŻE DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ
TDAS POROZMAWIAJ Z DORADCĄ DOTYCZĄCĄ PRZEMOCY W KRAJU.
  ZADZWOŃ 0161 872 7368

Nasi doradcy ds. przemocy domowej wysłuchają Cię bez osądzania i będą szukać sposobów pomocy – oferując informacje, porady i wsparcie.  
 

Poufność  

Poufność jest naprawdę ważną częścią naszej usługi. Adres naszego schroniska jest poufny; zapewnia to mieszkańcom bezpieczeństwo i umożliwia nam dalsze świadczenie naszych usług.  Treść sesji wsparcia jest poufna dla całego serwisu, z pewnymi wyjątkami.  Wyjątki to: jeśli ktoś ujawni nam, że dziecku lub młodej osobie grozi poważna krzywda lub że zamierza wyrządzić krzywdę sobie lub innej osobie, lub jeśli ma miejsce działalność przestępcza.  Być może będziemy musieli udostępnić te informacje innym profesjonalistom.  Zawsze będziemy starać się uzyskać zgodę na udostępnienie tych informacji, ponieważ udostępniamy je tylko wtedy, gdy uważamy, że niespełnienie tego warunku spowoduje dalsze szkody. 

Jeśli nie możemy uzyskać zgody, możemy podjąć decyzję o złamaniu poufności. To nie jest łatwa decyzja i nigdy nie robimy tego lekko. Zaufanie jest bardzo ważną częścią naszej pracy, a nasza polityka poufności zostanie wyjaśniona wszystkim, z którymi współpracujemy.

bottom of page