top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Business meeting

Jako powiernik będziesz mieć całkowitą kontrolę nad naszą organizacją charytatywną i będziesz odpowiedzialny za upewnienie się, że robimy to, do czego zostaliśmy powołani.


Powiernicy to ludzie, którzy kierują TDAS i decydują o sposobie jego prowadzenia.

Bycie powiernikiem oznacza, że będziesz podejmować decyzje, które będą miały wpływ na życie ludzi.
  Będąc powiernikiem TDAS , będziesz mieć wpływ na swoją lokalną społeczność i całe społeczeństwo.
 

Jako powiernik wykorzystasz swoje umiejętności i doświadczenie, aby wesprzeć organizację charytatywną, pomagając nam osiągnąć nasze cele.

Powiernicy również często uczą się nowych umiejętności podczas pracy na tablicy.


 

Będziesz potrzebować:

Wiedza i doświadczenie
 

 • Jasne zrozumienie roli powiernika oraz chęć i zobowiązanie do poświęcenia niezbędnego czasu, przygotowania i wysiłku na właściwe wykonywanie obowiązków powiernika
 • Doświadczenie w pracy na wyższym stanowisku
 • Wnosi szeroką wiedzę na temat zagadnień społecznych, charytatywnych, zarządzania i sprawowania rządów

 

  Umiejętności i umiejętności
 

 • Myśliciel strategiczny
 • Bystry umysł i dobry osąd
 • Skuteczny komunikator: jasny, zwięzły i potrafiący dostosować się do potrzeb odbiorców
 • Proaktywna, chętna do konstruktywnego kwestionowania i wspierania osądów
 • Gracz zespołowy, szanujący różne poglądy i potrafiący współpracować z kolegami z zarządu i kierownictwem
 • Potrafi budować silne relacje i stać się mistrzem TDAS.

 

Cechy osobiste
 

 • Empatia i/lub wsparcie dla celów i wartości TDAS oraz chęć spędzenia czasu z osobami dotkniętymi przemocą domową i przekazania tego doświadczenia zarządowi.
 • Zaangażowanie na rzecz integracji i różnorodności
 • Dobry słuchacz, otwarty na poglądy innych i chętnie przyjmuje informacje zwrotne na temat wkładu własnego.
   

 

Jeśli zostaniesz pomyślnie wybrany na powiernika TDAS , zostaniesz zaproszony na posiedzenie zarządu i rozpoczniesz regularne comiesięczne spotkania.  Otrzymasz wprowadzenie i wszelkie szkolenie potrzebne do zapewnienia, że jesteś w stanie pełnić swoją rolę jako powiernik organizacji charytatywnej.

Chcesz zostać powiernikiem?

bottom of page