top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

children in playroom listenng to worker sat in a circle
young people listening intently to support worker

TDAS oferuje zarówno usługi wsparcia interwencyjnego, jak i usługi profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które padły ofiarą przemocy domowej lub są nią zagrożone.  

 

 

Oferujemy szereg usług, które wspierają dzieci i młodzież, które były narażone na przemoc domową lub są we własnym niezdrowym związku.  My  zapewniać programy edukacyjne zapobiegające wchodzeniu dzieci i młodzieży w agresywne związki.  Zapewniamy również dostosowane do potrzeb wsparcie dla dzieci i młodzieży mieszkających w naszym zakwaterowaniu.

TDAS  mieć zarówno indywidualne, jak i grupowe programy, które:  oferować wsparcie emocjonalne i edukację na temat przemocy domowej i jej skutków.

RSpace © i Speak Out Speak Now © to programy TDAS napisane przez specjalistów ds. przemocy domowej w porozumieniu z dziećmi i młodzieżą. 

 Indywidualne wsparcie 

Prowadzimy indywidualne sesje wsparcia emocjonalnego dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą domową.  Dla dzieci możemy zapewnić minimum 8 sesji  w wieku od 5 do 18 lat, którzy doświadczyli przemocy domowej lub byli we własnym związku, w którym były przemocą.

Indywidualne wsparcie jest dostępne dla  dzieci i rodziny, które mieszkają, pracują lub uczęszczają do szkoły na Trafford.

Sesje odbywają się w szkole, w miejscach publicznych lub  w biurze TDAS (po szkole).  

 

Zapewniamy wsparcie w zakresie:

 • Przemoc w rodzinie

 • Dobre samopoczucie emocjonalne 

 • Zdrowe relacje

 • Rodzina

 • Zmartwienia 

 • Planowanie bezpieczeństwa 

 Rprzestrzeń ©

R'SPACE© to siedmiotygodniowy program wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży, które przeżyły przemoc domową.  

 

Nasz program R'SPACE© jest dostępny dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat, które mieszkają lub chodzą do szkoły na Trafford.  Grupy są podzielone na kilka kategorii wiekowych; 5-7, 8-11 i  12-14 i co tydzień zgłębia różne tematy.

 

Przemoc domowa może być dla dzieci i młodzieży doświadczeniem izolującym, a R'SPACE © oferuje bezpieczne miejsce do odkrywania ich uczuć, uczenia się strategii radzenia sobie na przyszłość i poznania innych młodych ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia.

​​

Tematy poruszane w programie to:

 • uczucia 

 • Rodzina i związki 

 • Poczucie własnej wartości

 • Zmartwienia

 • Nadzieje i życzenia

 • Gniew 

 • Planowanie bezpieczeństwa

Grupy R'SPACE odbywają się w różnych miejscach na terenie gminy.  Zostaniesz dodany do grupy znajdującej się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

WARSZTATY DRAMATYCZNE ZE SZKOLENIEM NAUCZYCIELI  

Nawiązaliśmy współpracę z lokalną grupą teatralną, aby zapewnić przedstawienie dramatu poświęconego przemocy domowej do roku  9, 10 i 11 uczniów w Trafford Secondary Schools.  Przed przedstawieniem teatralnym TDAS zapewnia szkolenie dla personelu szkolnego, aby pomóc im rozpoznać młodych ludzi zagrożonych przemocą domową, nadużyciami w relacjach z nastolatkami i jak odpowiednio reagować.  

 

Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją przedstawienia teatralnego i instruktażu szkoleniowego dla swojej szkoły lub grupy społecznej, wypełnij formularz rezerwacji i wyślij e-mail na adres amy.moss@tdas.org.uk

WSPARCIE DZIECI W Schronisku TDAS

Nasz zespół dzieci i pracowników rodzinnych oferuje wsparcie emocjonalne, praktyczne i w zakresie przesiedlenia wszystkim naszym rodzinom mieszkającym w naszym schronisku. Przyjmują rodziny, zapewniają zabawy i sesje rodzinne, zapewniają indywidualne wsparcie dla dzieci oraz zapewniają programy dla rodziców i grup.

 

Dzieci i młodzież  pracownicy pomagają rodzinom  pozyskiwać miejsca w szkołach i przedszkolach i przenosić się do nowej społeczności. W okresie letnim i półroczu nasz zespół pracowników planuje wiele zabawnych wycieczek i zajęć!

 

Rodziny mają również możliwość dostępu do cotygodniowych sesji arteterapii

WARSZTATY DRAMATYCZNE ZE SZKOLENIEM NAUCZYCIELI  

Nawiązaliśmy współpracę z lokalną grupą teatralną, aby zapewnić przedstawienie dramatu poświęconego przemocy domowej do roku  9, 10 i 11 uczniów w Trafford Secondary Schools.  Przed przedstawieniem teatralnym TDAS zapewnia szkolenie dla personelu szkolnego, aby pomóc im rozpoznać młodych ludzi zagrożonych przemocą domową, nadużyciami w relacjach z nastolatkami i jak odpowiednio reagować.  

 

Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją przedstawienia teatralnego i instruktażu szkoleniowego dla swojej szkoły lub grupy społecznej, wypełnij formularz rezerwacji i wyślij e-mail na adres amy.moss@tdas.org.uk

WARSZTATY DRAMATYCZNE ZE SZKOLENIEM NAUCZYCIELI  

Nawiązaliśmy współpracę z lokalną grupą teatralną, aby zapewnić przedstawienie dramatu poświęconego przemocy domowej do roku  9, 10 i 11 uczniów w Trafford Secondary Schools.  Przed przedstawieniem teatralnym TDAS zapewnia szkolenie dla personelu szkolnego, aby pomóc im rozpoznać młodych ludzi zagrożonych przemocą domową, nadużyciami w relacjach z nastolatkami i jak odpowiednio reagować.  

 

Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją przedstawienia teatralnego i instruktażu szkoleniowego dla swojej szkoły lub grupy społecznej, wypełnij formularz rezerwacji i wyślij e-mail na adres amy.moss@tdas.org.uk

Leaflets

bottom of page