top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

TDAS zapewnia szkolenia uświadamiające dotyczące przemocy domowej zaprojektowane przez profesjonalistów dla profesjonalistów.

 

Nasz półdniowy kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów i wolontariuszy, którzy mogą mieć kontakt lub pracować z ofiarami przemocy domowej.

Cele i zadania kursu:

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat wpływu przemocy domowej na ofiary i ich rodziny na poziomie krajowym i lokalnym

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat prześladowania i nękania, w tym nadużyć w Internecie i potencjalnych znaków ostrzegawczych

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat przymusu i kontroli, taktyk stosowanych przez sprawców oraz ustawodawstwa chroniącego ofiary tej formy nadużycia 

 • Podnoszenie świadomości praktyków na temat przemocy domowej i jej związku z bezdomnością, w tym niedawne zmiany w Ustawie o redukcji bezdomności

 • Zobacz, jak my, jako praktycy, reagujemy na osoby doświadczające i dopuszczające się przemocy domowej/stalkingu i nękania oraz jak robić to bezpiecznie

 • Zwiększenie zdolności uczestników do oferowania odpowiedniej pomocy i wsparcia ofiarom przemocy domowej, oferując wsparcie zarówno praktyczne, jak i emocjonalne

 • Podaj informacje o tym, gdzie można uzyskać specjalistyczne wsparcie i pomoc dla ofiar i profesjonalistów, w tym o prawach ofiar, prawie Clare

 • Podnosić standardy dobrych praktyk


Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli:

 

 • Wykazać wiedzę na temat przemocy domowej i jej wpływu na ofiary i dzieci, w tym przymusu i kontroli, prześladowania i nękania, przymusowego małżeństwa, przemocy opartej na honorze i okaleczania żeńskich narządów płciowych

 • Wykazać się wiedzą na temat zakresu przemocy domowej i jej wpływu na ofiary, ich dzieci i członków rodziny

 • Określ wsparcie dostępne dla ofiar, w tym schronienia, projekty pomocowe, policję, mieszkalnictwo, służbę zdrowia i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

 • Odpowiednio i bezpiecznie reagować na ujawnione przypadki przemocy domowej

 • Zrozumieć potrzebę efektywnej pracy między agencjami i między agencjami

 

Dostępne są również pakiety szkoleniowe na zamówienie.  Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

1.png
2.png
3.png
Website Strip.png
bottom of page