top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Stanowisko:            IDVA  (Niezależny doradca ds. przemocy domowej)

Wynagrodzenie:              24 012 £ - 26 511 £

*(W zależności od kwalifikacji i doświadczenia)

Korzyści:            Hojny pakiet obejmujący 33 dni urlopu w roku, w tym dni ustawowo wolne od pracy (FTE), dodatkowe urlopy za długi staż pracy, Pracowniczy program emerytalny z 3% składką pracodawcy (po 3 miesiącach zatrudnienia), Program Cycle2work, Świadczenie na życie, 365 dni a roczny Program Pomocy dla Pracowników

Lokalizacja:           Manchester

Data zamknięcia:        Niedziela 16 stycznia 2022

Data wywiadu:   Czwartek 20 stycznia 2022 r. (Jeśli nie możesz podać terminu, poinformuj nas o tym podczas składania wniosku.)

Data rozpoczęcia:          jak najszybciej

Godziny:                    37 godzin tygodniowo

Data zakończenia umowy:   31 marca 2023 (możliwość przedłużenia w zależności od dofinansowania)

 

Tło

TDAS jest niezależną organizacją wolontariacką, która jest stowarzyszona z Women's Aid Federation England. TDAS i działa od czerwca 1990 roku. TDAS jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowaną organizacją charytatywną.

TDAS jest jedyną specjalistyczną agencją na Trafford, która świadczy usługi interwencyjne i profilaktyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które doświadczają lub doświadczyły przemocy domowej.

Cel roli

Aby odgrywać integralną i aktywną rolę w społeczności IDVA i zespole wsparcia. Będziesz pracować jako część wykwalifikowanego, multidyscyplinarnego zespołu pracowników i musisz być przystępny i wysoce zmotywowany we wspieraniu i zachęcaniu osób doświadczających przemocy/nadużyć w rodzinie do dokonywania świadomych wyborów w celu określenia własnej przyszłości. Zapewnisz świadczenie usług wsparcia i rzecznictwa użytkownikom usług, którzy doświadczają lub doświadczyli przemocy domowej. Oszacowanie ryzyka, w jakim znajduje się usługobiorca i dostarczenie usługi odpowiedniej do poziomu ryzyka.  

 

Główne obowiązki

  • Zapewnij skoncentrowaną na osobie, pomoc dorosłym korzystającym z usługi IDVA. Może to odbywać się osobiście, telefonicznie lub w inny sposób cyfrowy 

  • Współpraca z agencjami MARAC w celu promowania oferty usług TDAS i zachęcania do polecania/samodzielnego polecania.

  • Decydowania o najwłaściwszym sposobie oferowania wsparcia użytkownikom usług zgodnie z polityką MARAC i w ramach dostępnych zasobów

  • Aby ocenić ryzyko, z jakim korzysta usługobiorca, skorzystaj z Listy kontrolnej wskaźnika ryzyka SafeLives DASH i upewnij się, że świadczenie usługi IDVA jest odpowiednie do tego poziomu ryzyka, a także powiadamiaj Starszego IDVA o wszelkich zidentyfikowanych zagrożeniach.

  •   Weź udział w wieloagencyjnej konferencji oceny ryzyka: polecaj klientów, bierz udział w spotkaniach i bierz udział w spotkaniach oraz kontynuuj działania uzgodnione w MARAC  

 

Aby ubiegać się o to stanowisko, konieczne jest posiadanie akredytacji Safelives IDVA lub równoważnej.  

 

Musisz także mieć co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dorosłymi w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzę i zrozumienie skutków przemocy domowej na dorosłych, dzieci i młodzież. Musisz być w stanie ocenić ryzyko, zaplanować wsparcie i świadczyć usługi. Niezbędne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat ochrony i ochrony dzieci.

 

Ten post podlega rozszerzonemu DBS.

 

Pod uwagę będą brani kandydaci z minimalnymi kwalifikacjami i doświadczeniem.  Ze względu na wymagania stanowiska prosimy o składanie wniosków wyłącznie dla kobiet. Prosimy nie wysyłać CV, ponieważ nie będą one przetwarzane.

 

Żadnych agencji proszę.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem admin@tdas.org.uk Tel: 0161 872 7368       

ABY ZGŁOSIĆ APLIKACJĘ, WYPEŁNIJ PONIŻEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WYŚLIJ NA ADMIN@TDAS.ORG.UK

bottom of page