top of page

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Loving Home Animated Image

Dedykowana usługa wspierająca osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością w wyniku przemocy domowej oraz oferująca porady i wskazówki dla specjalistów ds. mieszkalnictwa.  

 

Nasz doradca ds. przemocy domowej dla osób bezdomnych (MODAA) zapewnia specjalistyczną usługę wsparcia poinformowaną o traumie dla osób indywidualnych i rodzin  na 121 zasadach, zapewniając interwencje niezbędne do zapobiegania bezdomności i przesiedlania ich do nowego mieszkania, jeśli jest to wymagane. Może to obejmować dostarczanie informacji i wskazówek, praktyczne wsparcie, planowanie bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem, rzecznictwo i wsparcie emocjonalne. Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb, aby zapewnić jak najlepsze wyniki i zmniejszyć ryzyko bezdomności.

 

Chociaż MODAA koncentruje się na mieszkalnictwie, odbiorcy usług są również wspierani w przezwyciężaniu wszelkich innych problemów i barier, z którymi mogą się zetknąć. Są informowani, zachęcani i wzmacniani, aby czuli, że są w stanie dokonać pozytywnych wyborów i zmian potrzebnych do wyjścia z nadużyć, których doświadczyli.

 

W celu zaspokojenia potrzeb użytkowników usług, MODAA ściśle współpracuje z innymi służbami TDAS, takimi jak IDVA i zasięgiem społeczności, a także z różnymi agencjami zewnętrznymi.

 

Ścisła współpraca z Housing Options Services Trafford (HOST) i lokalnymi dostawcami mieszkań umożliwia MODAA wspieranie zarówno personelu mieszkaniowego, jak i jego klientów we wszelkich aspektach przemocy domowej.

 

Jeśli chciałbyś skierować siebie lub kogoś, kogo znasz do pomocy Homeless Move on Support Service, wypełnij poniższy formularz skierowania i prześlij go do  admin@tdas.org.uk ,

 

Jeśli jesteś profesjonalistą lub agencją, wypełnij poniższy formularz polecający i wróć do admin@tdas.org.uk

photo-1505870000807-1481b8924f11.jfif

CO MÓWIĄ LUDZIE

„Dużo myślałem o tym, jak

Jestem wdzięczny TDAS i około  jak szczęśliwi jesteśmy ja i dzieci?

żeby już z nim nie mieszkać”.

bottom of page