top of page

Historia Andy'ego o zaangażowaniu się w TDAS

„Zanim zwrócił się do mnie TDAS, abym dołączył do zarządu, szukałem możliwości zaangażowania się w grupę trzeciego sektora w rejonie Manchesteru.  Obecnie pracuję w sektorze publicznym, ale przed objęciem obecnego stanowiska przez wiele lat pracowałam dla organizacji trzeciego sektora i byłam zaangażowana jako przedstawicielka z wyboru, wraz z kilkoma innymi, w tym z grupą Pomocy Kobietom. Moim zdaniem, ruch Women's Aid był jednym z najważniejszych czynników zwiększania świadomości i zmiany postaw wobec przemocy domowej i można go przypisać uratowaniu życia tysiącom kobiet od czasu jego powstania w latach siedemdziesiątych.   

Zaangażowałem się w TDAS, ponieważ uważam, że to mężczyźni powinni być właścicielami problemu przemocy domowej. W zdecydowanej większości przypadków jest to przestępstwo popełniane przez mężczyzn na kobietach i jest to problem męskiego zachowania, który odzwierciedla utrzymującą się nierównowagę sił między płciami .   Mężczyźni powinni uznać swój wspólny udział w tym i, jeśli mogą, oferować swoje wsparcie kobietom, które próbują pomóc innym kobietom uciec przed nadużyciami i wprowadzić zmiany w społeczeństwie jako całości. oddanych kobiet, które zarządzają organizacją i ją zatrudniają. Profesjonalizm siły roboczej i zaangażowanie powierników są inspirujące i mają ogromny wpływ na życie wielu kobiet i dzieci, którym TDAS zapewnia schronienie i inne usługi.

TDAS jest częścią walki z głęboko zakorzenionym problemem społecznym, ale ma również nowoczesny pogląd.  Uznanie, że płeć niekoniecznie jest stała i że mężczyźni mogą czasami paść ofiarą przemocy domowej, poszerzyło perspektywę organizacji. Jej praca z dziećmi i młodzieżą w celu podnoszenia świadomości jest szczególnie przełomowa i inspirująca.

To przywilej odgrywać niewielką rolę w organizacji, która robi tak ogromną różnicę. Dla kogoś, kogo praca uniemożliwia bezpośrednie zaangażowanie w działalność polityczną, moje zaangażowanie w TDAS pozwala mi wspierać sprawę, która jest kluczem do lepszego, bardziej równego społeczeństwa, o które walczyłam i prowadziłam przez całe moje dorosłe życie. "

 

Andy Mudd, Powiernik TDAS 

bottom of page