top of page

Dzieci będące ofiarami przemocy Uzyskaj pomoc i wsparcie dzięki masonom

Aż 75 miejscowych dzieci i młodzieży z Północnego Zachodu, które padły ofiarą przemocy i przemocy domowej, otrzyma pomoc dzięki dotacji w wysokości 70 000 funtów na Trafford Domestic Abuse Service (TDAS) z masonów z Cheshire i West Lancashire.

Organizacja charytatywna obecnie zwiększa liczbę schronień i pomoże w sumie 75 dzieciom i 39 matkom. Będą oferować bezpośrednie wsparcie matkom i dzieciom, które padły ofiarą przemocy domowej. TDAS opracowuje program wsparcia dla matek, pozwalający im na lepsze zrozumienie zachowań i doświadczeń ich dzieci, pomagając im wzmocnić więź z dziećmi.

Dzieci, które doświadczyły przemocy domowej, mogą zostać potraktowane w taki sam sposób jak dorośli. Mogą żyć w strachu przed nadużyciami, rozwijać lęk, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, mieć niską samoocenę i wycofać się. Badania pokazują, że 62 procent dzieci żyjących z przemocą domową jest bezpośrednio poszkodowanych przez sprawcę przemocy, oprócz krzywd wyrządzonych przez doświadczanie krzywdzenia innych osób. Dlatego też dzieci mogą cierpieć z powodu fizycznego i psychicznego znęcania się, którego dopuściła się wobec nich znęcająca się dorosła osoba mieszkająca w ich domu.

Dzieci otrzymają co najmniej osiem tygodni wsparcia w odkrywaniu własnych doświadczeń związanych z przemocą domową, pomagając im stać się świadomymi emocjonalnie i znaleźć strategie radzenia sobie z lękiem, gniewem i traumatycznymi wydarzeniami życiowymi. Będą również wspierani w zachowaniu bezpieczeństwa dzięki zindywidualizowanym planom bezpieczeństwa, pomagającym im lepiej zrozumieć ryzyko i jak zachować bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.

Ponad dziewięć na dziesięciu dzieci i młodych ludzi, którym udziela się tego rodzaju wsparcia, zgłasza znaczną poprawę pewności siebie i poczucia własnej wartości, lepsze relacje rodzinne i zmniejszenie poczucia izolacji.

Dotacja z Cheshire i West Lancashire Freemasons pochodzi z Masońskiej Fundacji Charytatywnej, która jest finansowana przez masonów, ich rodziny i przyjaciół z całej Anglii i Walii.

Samantha Fisher, dyrektor naczelny Trafford Domestic Abuse Service, powiedziała:

„Jesteśmy bardzo wdzięczni masonom z Cheshire i West Lancashire za ich hojną dotację, która zapewni istotne wsparcie rodzinom w naszym schronisku. Pomoże tak wielu rodzinom wyleczyć się razem i wyjść z traumy, którą przeszli. Świadczenie tej pomocy przez trzy lata jest niesamowite, ponieważ pozwala nam wspierać te rodziny na dłuższą metę, aby mogły żyć bez nadużyć”.

Stephen Blank, przemawiając w imieniu masonów z Cheshire, powiedział:

„Bardzo się cieszę, że mogliśmy wesprzeć ten niezwykle ważny projekt, który zapewnia niezbędną pomoc i wsparcie bardzo wrażliwym dzieciom i młodzieży. Niezależnie od tego, czy sami byli ofiarami przemocy, czy też byli świadkami napaści na ich matkę, trauma może mieć druzgocący wpływ na ich życie.  Ta dotacja będzie również wspierać ludzi w naszym sąsiednim hrabstwie, a mój kolega Tony Harrison dołączy do mnie, przemawiając w imieniu masonów z West Lancashire.

bottom of page