top of page

Our core value of being ‘Inclusive’ means we support all victims of domestic abuse with our female and male accommodation and group work services delivered separately. We provide safe women only spaces in both our accommodation and group work programmes and safe male only spaces in our accommodation and group work programmes.

Turquoise smokey mountains background

„TDAS to specjalna organizacja charytatywna, która

czyni bardzo potężnym i

pozytywny wpływ na społeczeństwo”

Wolontariusz

Usługi Trafford do spraw przemocy domowej

Trafford Domestic Abuse Services (TDAS) jest zarejestrowaną organizacją charytatywną.  

Oferujemy wsparcie osobom i rodzinom mieszkającym  lub pracują w rejonie Trafford, którzy cierpią lub doznali przemocy domowej.  

 

Świadczymy zarówno usługi interwencyjne, jak i profilaktyczne oraz

współpracować z innymi organizacjami wolontariackimi, aby

wspierać rodziny w Greater Manchester. 

One Year in Numbers.png
bottom of page